TOYOTA ФИНАНС

Odkrijte varnostne funkcije

Toyota Safety Sense je del serijske opreme pri vseh različicah Camry Hybrid. Ker varnost ni opcija, temveč standard.

Samodejno preklapljanje snopa luči

Sistem za samodejno preklapljanje luči optimizira vidnost ponoči. Posebna kamera zazna svetlobo nasproti vozečih se vozil in takrat z nezasenčenega snopa samodejno preklopi na zasenčeni snop in prepreči neprijetno zaslepljevanje.
Zaznavanje prometnih znakov

Sistem zaznava prometne znake in jih projicira na voznikovem zaslonu. Sistem s posebnim zvočnim in vizualnim opozorilom tudi opozarja voznika, če ne vozi po določenih omejitvah.
Opozorilo pred trkom z nočnim zaznavanjem pešcev

Sistem z milimetrskim radarjem in kamero zaznava druga vozila in pešce, ki se tudi v slabših svetlobnih razmerah znajdejo pred vašim avtomobilom. Če obstaja nevarnost trka, je voznik na to opozorjen z zvočnim in vizualnim signalom, poleg tega pa se aktivira tudi pomoč pri zaviranju. Če se voznik ne odzove, sistem sproži samodejno zaviranje.Prilagodljivi samodejni tempomat

Prilagodljivi tempomat omogoča ohranjanje izbrane hitrosti in varnostne razdalje glede na spredaj vozeče se vozilo. Če sistem zazna, da se varnostna razdalja zmanjšuje, samodejno zmanjša hitrost, po potrebi aktivira tudi zaviranje oziroma popolnoma ustavi avtomobil. Ko se varnostna razdalja spet poveča, aktivira pospeševanje in pospeši do izbrane hitrosti. Ta funkcija je na voljo le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom.
Ohranjanje voznega pasu

Sistem zaznava oznake na cesti in ohranja avtomobil na sredini voznega pasu. Če zazna, da vozilo brez smerokaza nenadzorovano zapušča sredino voznega pasu, vozniku pomaga z blago korekcijo volana.