TOYOTA ФИНАНС

Z varnostnim sistemom Toyota Safety Sense se lahko sprostite in uživate v brezskrbnosti.

Toyota Safety Sense je del serijske opreme vsakega Priusa. Ker varnost ni opcija - je standard.

Sistem za zaznavanje trka z zaznavanjem pešcev

Sistem za zaznavanje trka s posebnimi kamerami in radarji podnevi in ponoči zaznava druga vozila in pešce. Če sistem zazna nevarnost trka, voznika opozori z zvočnim in vidnim signalom. Če voznik ne ukrepa pravočasno, sistem sproži samodejno zaviranje in tako prepreči oziroma omili trčenje. Tudi če se voznik pravočasno odzove, mu sistem pomaga s povečanjem pritiska v zavornem sistemu. Poleg vozil sistem ponoči zaznava pešce, podnevi pa tudi kolesarje.
Sistem za zaznavanje trka z zaznavanjem kolesarjev

Sistem za zaznavanje nenamerne zapustitve voznega pasu s posebno kamero zaznava oznake na cestišču. Če zazna, da vozilo nenamerno (brez vklopljenega smerokaza) zapušča vozni pas, voznika opozori z zvočnim in vidnim signalom. Če voznik ne ukrepa, sistem blago popravi volan in vozilo vrne na osnovni vozni pas.
Samodejno prilagajanje snopa luči

Samodejno prilagajanje snopa luči optimizira vidnost ponoči. Kamera zaznava nasproti vozeča se vozila in v trenutku dolgi snop preklopi v zasenčenega in tako prepreči zaslepljevanje voznika nasproti vozečega vozila. Sistem zaznava tudi svetlobo ulične razsvetljave.Zaznavanje prometnih znakov

Sistem s posebnimi detektorji zazna prometne znake in jih prikaže na voznikovem zaslonu. Voznika tudi opozarja, če ne vozi po trenutnih prometnih omejitvah.
Prilagodljivi radarski tempomat

Prilagodljivi radarski tempomat vzdržuje varnostno razdaljo glede na spredaj vozeče se vozilo. Če se razdalja zmanjša, sistem zmanjša hitrost. Pri tem po potrebi tudi zavira in vklopi zavorne luči. Ko se razdalja spet poveča, pospeši vse do izbrane hitrosti in varnostne razdalje.