ODPOVED MYT

TOYOTA ФИНАНС

1. Upoštevajte, da so funkcije daljinskega upravljalnika prikazane samo za ilustracijo. Za informacije o tem, katere funkcije so na voljo v vaši državi, se posvetujte z loklanim trgovcem Toyota. 

2. Nekatere funkcije so odvisne od modela. Za informacije o tem, katere funkcije so na voljo pri vašem modelu, se obrnite na lokalnega trgovca Toyota. 

3. Upoštevajte, da funkcije daljinskega upravljanja klimatske naprave morda niso na voljo na vašem območju glede na lokalno zakonodajo. Za informacije o tem, katere funkcije so na voljo v vaši državi, se obrnite na lokalnega trgovca Toyota. 

4. Ko uporabljate [storitve daljinskega upravljanja], zagotovite, da:

  • Je vozilo popolnoma varno in preverite varnost okolice vozila. Prepričajte se, da v vozilu ni ljudi ali živali.
  • Ne uporabljajte sistema, če je pokrov motorja odprt ali ko je vozilo parkirano v zaprtih prostorih brez prezračevanja.
  • To storitev uporabljajte le, kadar je to potrebno. Bodite spoštljivi do okolja in čim bolj zmanjšajte prekomeren hrup ali onesnaževanje zraka.

 

Vedno upoštevajte lokalne in državne zakone, ki bi lahko omejili uporabo teh storitev na vašem območju (na primer: v nekaterih regijah je ta storitev lahko rezervirana za električna vozila ali zasebne ceste).